Individuální terapie

Zde najdete nabídku individuálních terapií s jejich charakteristikami. Mé přístupy se však velmi často prolínají. Metodu emoční terapie využívám spíše jako jednorázovou intervenci, regresní hlubinnou terapii pak jako mnohem hlubší nástroj. I tak ale mohu říci, že nemám striktně určenou jednu konkrétní metodu, neboť v rámci sezení uplatňuji i poznatky z jiných směrů, které se v průběhu času ukázaly jako velmi efektivní.