Emoční terapie a terapie vnitřního dítěte

Co je emoční terapie

 

Každá potlačená emoce v našem životě, nás tlačí. V rámci sezení pak postupně s klientem rozkrýváme tyto podlačené emoce, a to až do úrovně primárních emocí, díky tomu dojde k postupnému odblokování, tzn. zvědomění a vyjádření všeho toho, co bylo potlačeno a co tak negativně ovlivňovalo kvalitu našeho života. 

 

Průběh emoční terapie

Emoční terapie je jemná metoda, jak postupně uvolnit nakumulované a potlačené emoce a dojít tak lepšího uvědomění, proč se nám aktuálně některé věci dějí tak, jak se dějí. Díky pochopení a odžití si těchto pocitů, které se během sezení vyplaví, můžeme dojít většího vnitřního klidu a uvědomění, že je možné nahlédnout na onu původně problematickou situaci i jako na příležitost k růstu. Pokud neutíkáme sami od sebe a jsme schopni setrvat s plnou pozorností v přítomnosti našich pocitů a strachů, velmi rychle zjistíme, že se pomalu rozplývají. Neboť na co se díváme, to mizí. 

Pracujeme zde s tématy strachu, nízkého sebevědomí, s naší temnou - nepřijatou stránkou, primárním odmítnutím, atd. Zvláštní pozornost také věnujeme naší nejzranitelnější části - tj. našemu vnitřnímu dítěti.

 

Jedno sezení trvá cca 1 h. (60 min. čistého času), terapii je případně možné realizovat i online formou.