Terapie Kvantovou vlnou

Kvantová vlna - dnes velmi populární termín, co si pod ním ale představit?

Vzhledem k tomu, že nejsem fyzik, ani kvantový fyzik, pak se nebudu pouštět na tenký led vysvětlování, jak tento jev konkrétně funguje. Osobně vnímám terapii kvantovou vlnou jako něco, kdy je možné v určitém slova smyslu měnit nastavení v rámci energoinformačního pole, jehož jsou součástí veškeré jevy ve vesmíru, tedy i my, lidé. Na podobném principu pracují i systemické konstelace. 

V praxi to znamená, že na základě našeho vnitřního nastavení, které je mentální a emocionální povahy, pak vnímáme svět okolo nás. Toto naše nastavení tvoří určité filtry, nebo-li interpretační rámce, přes které interpretujeme realitu okolo nás. Tyto filtry nebo rámce se vytvářejí v průběhu našeho života tím, jak postupně nabýváme životních zkušeností. Jsou tedy vytvářeny osobními zkušenostmi či zkušenostmi blízkých lidí, převzatými názory, domněnkami, postoji a vírou. Nejvíce postojů, které formují naše interpretační rámce, přijímáme v dětství od autorit - rodiče, škola, kamarádi, společnost, náboženství atd. Některé postoje jsou neutrální, některé pozitivní, které nám pomáhají v životě dosahovat rovnováhy. 

Mnoho přijatých postojů je ale bohužel spíše negativní povahy, některé dokonce až destruktivní pro nás, naše vztahy, zdraví, prosperitu či uplatnění v životě. A zde nastává problém, neboť pravdou je, že čemu jsme uvěřili, jakožto danému faktu, to se nám pak stává naší osobní zkušeností. Pokud jsme tedy uvěřili, ať už vědomě či nevědomě - to zde roli nehraje, určitému přesvědčení, pak toto přesvědčení, tento postoj bude určovat směr našeho života. 

 

Terapie kvantovou vlnou je tedy metoda, která pracuje právě s těmito mentálními vzorci, postoji a přesvědčeními, zvědomuje je a ve spolupráci s klientem je pak upravuje tak, aby mu v rámci jeho života jeho nastavení bylo ku prospěchu, vedlo ho pochopení situací, k jejich přijetí a celkově k tomu, aby klient mohl vědomě utvářet svůj život tak, jak cítí a jak si přeje.

 

Terapii kvantovou vlnou je možné použít i například při různých somatických (tělesných) obtížích, protože nemoc je především signál našeho těla, jež v sobě skrývá nesmírnou inteligenci, že v rámci svého života dlouhodobě překračujeme určité hranice a potřeby nás samotných. Často právě skrze to, že jsme (vědomě či nikoli) přijali určitá destruktivní nastavení - např. můj otec i děda onemocněl diabetem, což pro mě znamená, že určitě onemocním taky. Pravdou je, že pokud tomuto uvěříme, ještě v návaznosti na to, že nás i lékaři (obecně přijímaná autorita) upozornili na jistou genetickou zátěž, pak si sami statisticky velmi významě zvyšujeme šanci, že se tak opravdu stane i v našem případě. Osobně si však myslím, že jen máloco je v životě pevně dané, a proto i toto je možné změnit, pokud změníme svůj přístup. 

A právě v tomto nám může terapie kvantovou vlnou velmi pomoci. Lze ji vyuzít v různých oblastech našeho života, kde cítíme, že se potřebujeme posunout, že potřebujeme změnu, ať už jde o partnerské a mezilidské vztahy, pracovní záležitosti či přísun financí do našeho života. V neposlední řadě je možné použít tuto metodu jako cestu k vědomému životu, tedy k životu, kdy si budeme moci jeho vnější okolnosti do veliké míry tvořit my sami.