Privátní psychologická praxe

Mgr. Lenka Burianová

 
 

Psychologické poradenství, koučinksebepřesah, rodinné a systemické konstelace

 

Život občas přináší různé situace, někdy se podobá horské dráze, někdy je víceméně klidný, a přesto se stává, že tápeme sami v sobě, ve svých pocitech, myšlenkách. 

Každý den jsme opakovaně vystavováni volbám, kam zaměříme své snažení, pozornost, úvahy, touhy... Občas se však zdá, že se i při nejlepší vůli cesta míjí s vytyčeným cílem. Někdy nás snaha zavede jinam, než jsme původně zamýšleli, a někdy nás tam zavede život sám. Existují mnohé situace, které nemáme a ani nemůžeme mít pod kontrolou zkrátka proto, že se nacházejí mimo sféru našeho vlivu. 

Přesto je jedna oblast, kterou můžeme mít, a v jistém smyslu i máme, pokud to umožníme sami sobě, plně ve svých rukách. Touto oblastí je způsob, jakým na situace nahlížíme, jak je chápeme, prožíváme a především jak na ně reagujeme. A právě toto utváří naší denní zkušenost, toto buď rozšiřuje, anebo zužuje rozsah našich možností a cest, jak žít spokojený a vyrovnaný život. 

 

Ve své praxi pracuji zejména s nezpracovanými a potlačenými emocemi, myšlenkovými vzorci a celkově s vnitřním nastavením, jež má schopnost projevit se po čase ve formě psychických a mnohdy i psychosomatických obtíží, narušených mezilidských vztahů, případně potížemi v profesní oblasti a také v oblasti naší prosperity. 

 

14 důvodů, pro které můžete zavítat právě do mé pracovny:

 •  Vysoce proklientský, profesionální a citlivý přístup zohledňující širší souvislosti.

 •  V oboru se dále kontinuálně vzdělávám a rozvíjím.

 •  Přes 5000 odkonzultovaných hodin.

 •  Přijímám nové klienty - kratší čekací lhůta na první konzultaci.

 •  Psychologické služby pro dospělé a dospívající od 11 let věku.

 •  K objednání nepotřebujete žádné předchozí vyšetření ani doporučení.

 •  Žádné bílé pláště - nebudete si připadat jako na vyšetření u lékaře.

 •  Bez záznamu ve Vaší zdravotní dokumentaci.

 •  Bezpečné a důvěrné prostředí, menší útulná pracovna v centru Pardubic.

 •  Velmi dobrá dostupnost MHD, možnost parkování v těsné blízkosti.

 •  Možnost online konzultací.

 •  V případě potřeby je možné domluvit i víkendový termín - pouze online forma (příplatek 50%).

 •  Při objednávání termínů konzultací se snažím co nejvíce vycházet klientům vstříc.

 •  Termíny v dopoledních i odpoledních a večerních hodinách.

 
 

Osobně nejsem zastáncem domaticky daných struktur, postupů a šablon, které by se daly napasovat na všechny klienty. Každý z nás je trochu jiný, neseme v sobě jiná nastavení, jiné bolístky a také jiné potenciály, proto i můj přístup ke každému klientovi je vysoce individuální. 

 

Též nejsem zastáncem masového rozdávání diagnóz a automatického předepisování psychofarmak, ačkoli i toto má v medicíně své nezastupitelné místo. Jsem však přesvědčená o tom, že v každém z nás dříme vnitřní síla, která, je-li správně uchopena, dokáže za naší podpory nastartovat jisté uzdravující mechanismy našeho těla a psychiky. Naše psyché totiž může - a často také signalizuje emoční či psychické strádání právě přes tělo. Pokud se tak děje, je potřeba najít vhodný balanc mezi péčí o naší fyzickou a současně psychickou složku.

 

Můj přístup je tedy holistický, systemický a integrativní, snoubí se v něm klasická "západní" psychologie s oblastí sebepřesahu, ale zejména pak lidskost, pokora a plné přijetí klienta v jeho celistvosti. Samozřejmostí je pak dodržování naprosté důvěrnosti informací.
 

Mgr. Lenka Burianová

Psycholog, kouč