Mgr. Lenka Burianová, psycholog

 

Psychologické poradenství, životní koučink, sebepřesah,

rodinné a systemické konstelace

 
Podobá se Váš život někdy spíše horské dráze? Tápete někdy sami v sobě, ztrácíte se občas ve svých pocitech, myšlenkách a nevíte, jakou cestou se vydat? Nebo snad máte pocit, že ač jste si cestu zvolili, stále se tak nějak točíte v kruhu, aniž byste se i přes svou snahu příliš hnuli z místa? Potkáváte opakovaně více či méně "nevhodné" partnery, cyklí se Vám v životě podobné nepříjemné situace, máte problémy najít si či udržet zaměstnání, realizovat své sny? Chybí Vám životní elán, směr nebo odhodlání začít? Nebo si i přes svou snahu nerozumíte s okolím, partnerem, s dětmi, vázne komunikace, či se cítíte ve vztazích nedocenění a někdy ztracení, bezmocní... Zkrátka...máte pocit, že se k Vám okolí vždy nechová tak, jak byste si zasloužili a že Váš život není takovým, jaký byste si jej přáli, ačkoli se snažíte pro to dělat maximum?


Toto a mnohé další je výsledkem našeho vnitřního nastavení. Jak jej ale změnit? Prvním krokem k efektivní změně je rozhodnutí, tedy skutečné ROZHODNUTÍ, že takto to už dále nechci. Druhým krokem je pak autenticita neboli pravdivost. Tedy schopnost nahlédnout na sebe i svůj život v pravdě...být k sobě upřímný, uvidět svá emoční zranění, svá vnitřní nastavení a s nimi dále pracovat, kultivovat je a měnit. Na Vás je učinit ROZHODNUTÍ, to je první klíč k úspěchu, tím ostatním Vás pak ráda budu krok za krokem doprovázet.

 

Neexistuje jediný důvod, proč se v životě trápit. Přesto nás právě trápení vede k tomu zabývat se tím, co bylo dlouho přehlíženo. I tak ale dlouhodobé utrpení, pokud nevede k sebereflexi a práci sama na sobě, není nikomu ku prospěchu, ani z nikoho neudělá lepšího člověka. Lepším člověkem se stáváme tím, že sami zažehneme světlo uvnitř sebe a tímto světlem pak můžeme inspirovat další. Jen tak může dojít ke změně nejen u nás samotných, ale i ve společnosti, ve které žijeme. Nejsme bezmocní, právě naopak.

 

Naše poradenské a seberozvojové služby jsou tedy věnované každému, kdo nastoupil, či sbírá odvahu nastoupit svou cestu k naplněnějšímu a spokojenějšímu životu. Nasloucháme-li hlasu svého nitra, nebo chcete-li své duše, pak docházíme sami k sobě.

 

Psychologické poradenství, terapie a životní koučink

Ve své praxi pracuji zejména s nezpracovanými a potlačenými emocemi, myšlenkovými vzorci a celkově s vnitřním nastavením, jež má schopnost projevit se po čase ve formě psychických a mnohdy i psychosomatických obtíží, narušených mezilidských vztahů, případně potížemi v profesní oblasti a také v oblasti naší prosperity. Vycházím též z předpokladů celostní psychosomatické medicíny, čerpám z moudrosti východních směrů a využívám také léčebných a podpůrných účinků hned několika psychologických, alternativně-terapeutických a seberozvojových metod.

Aktuálně mám za sebou již přes 4500 odkonzultovaných hodin.

 

***Přijímáme nové klienty***

 

S čím Vám mohu pomoci?

 • Oblast mezilidských a partnerských vztahů - neshody, problematická komunikace, strach či neschopnost navazovat vztahy, opakované navazování problematických vztahů, témata žárlivosti, nevěry, opuštění, rozchodů či ztráty partnera, atd.
 • Oblast rodinných vztahů - problematický vztah rodič - dítě či problematické chování dospívajících dětí, narušená komunikace, témata ztráty rodinného příslušníka, potratu či vážného onemocnění v rodině, atd.
 • Vztah sama k sobě - témata sebevědomí, sebehodnoty, sebeprosazení, vztah ke svému tělu, poruchy příjmu potravy, problematika sebepoškozování a jiné
 • Psychosomatické obtíže - přetrvávající fyzické či psychické obtíže a nepohodlí bez objektivního nálezu
 • Témata krize, strachu, úzkosti, depresivního ladění, prožitého traumatu, atd.
 • Pracovní témata - opakující se neúspěchy či vybírání nevhodných byznys partnerů, neschopnost prosadit se, mít přirozenou autoritu, pocit nedostatečného ocenění, nejistoty, aj.
 • Finanční témata - opakující se finanční ztráty, časté velké odlivy peněz, stálé nevycházení s penězi, zablokovaný finanční tok, atd.
 • Oblast sebepřesahu.
 
 
S kým nepracuji:
 • Ze zásady nepracuji s diagnostikovanými psychiatrickými pacienty v akutních fázích onemocnění - zde doporučuji spolupráci s klinickým psychologem a psychiatrem.
 • S nediagnostikovanými pacienty s podezřením na psychiatrickou diagnózou nepracuji vůbec.
 • Zásadně také nepřijímám pacienty s psychotickými poruchami, schizoafektivními poruchami, schizofrenií, apod.
 • Nepracuji také s lidmi závislými na užívání psychoaktivních látek - alkohol, drogy - zde doporučuji vyhledat adiktologickou ambulanci.
 • U ostatních závislostí poskytuji pouze podpůrnou péči.
 • U dětí a mladistvým do 18 let nepoužívám některé metody (např. hlubinná terapie, rodinné konstelace - zde pouze přes zákonného zástupce).
 • U klientů medikovaných psychofarmaky není možné použít některé techniky a způsoby práce.
 • Samostatně nepracuji s dětmi do 6 let věku, pouze rodinná sezení.

 

Proč si vybrat právě nás?

 •  Profesionální přístup, neustále se dále v oboru vzděláváme.
 •  K objednání nepotřebujete žádné předchozí vyšetření ani doporučení.
 •  Bez záznamu ve Vaší zdravotní dokumentaci.
 •  Kratší čekací lhůta na první konzultaci.
 •  Bezpečné a důvěrné prostředí, menší útulná pracovna v centru Pardubic.
 •  Možnost online konzultací.
 •  V případě potřeby máme k dispozici i víkendové termíny.
 •  Při objednávání termínů konzultací se snažíme co nejvíce vycházet klientům vstříc.
 
 

Osobně nejsem zastáncem domaticky daných struktur, postupů a šablon, které by se daly napasovat na všechny klienty. Každý z nás je trochu jiný, neseme v sobě jiná nastavení, jiné bolístky a také jiné potenciály, proto i můj přístup ke každému klientovi je vysoce individuální. 

 

Též nejsem zastáncem diagnóz a masového předepisování psychofarmak. Jsem přesvědčená o tom, že v každém z nás dříme obrovská vnitřní síla, která, pokud je probuzena, dokáže za naší následné podpory nastartovat jisté uzdravující mechanismy našeho těla a psychiky. Naše psyché totiž může - a často také signalizuje emoční či psychické strádání právě přes tělo. Pokud se tak děje, je potřeba najít vhodný balanc mezi péčí o naší fyzickou a současně psychickou složku.

 

Můj přístup je tedy holistický, systemický a integrativní, snoubí se v něm klasická západní psychologie s oblastí sebepřesahu, ale zejména pak lidskost, pokora a plné přijetí klienta v jeho celistvosti. Samozřejmostí je pak dodržování naprosté důvěrnosti informací.
 

Mgr. Lenka Burianová

Psycholog