Privátní psychologická praxe

Mgr. Lenka Burianová

 

Psychologické poradenství, práce s emočním nastavením a vztahovými vzorci, koučink, sebepřesah, rodinné konstelace, mindfulness

 

Život občas přináší různé situace, někdy se podobá horské dráze, někdy je víceméně klidný, a přesto se stává, že tápeme sami v sobě, ve svých pocitech, myšlenkách. 

Každý den jsme opakovaně vystavováni volbám, kam zaměříme své snažení, pozornost, úvahy, touhy... Občas se však zdá, že se i při nejlepší vůli cesta míjí s vytyčeným cílem. Někdy nás snaha zavede jinam, než jsme původně zamýšleli, a někdy nás tam zavede život sám. Existují mnohé situace, které nemáme a ani nemůžeme mít pod kontrolou zkrátka proto, že se nacházejí mimo sféru našeho vlivu. 

Přesto je jedna oblast, kterou můžeme mít, a v jistém smyslu i máme, pokud to umožníme sami sobě, do značné míry ve svých rukách. Touto oblastí je způsob, jakým na situace nahlížíme, jak je chápeme, prožíváme a především jak na ně reagujeme. A právě toto utváří naší denní zkušenost, toto buď rozšiřuje, anebo zužuje rozsah našich možností a cest, jak žít spokojený a vyrovnaný život. 

 

Ve své praxi pracuji zejména s nezpracovanými a potlačenými emocemi, myšlenkovými vzorci a celkově s vnitřním nastavením, jež má schopnost projevit se po čase ve formě psychických a mnohdy i psychosomatických obtíží, narušených mezilidských vztahů, případně potížemi v profesní oblasti a také v oblasti naší prosperity. Posun však může nastat až ve chvíli, kdy se těmto vzorcům a emočnímu prožívání umíme postavit čelem a nezavíráme před nimi oči. Na sezení tedy ode mě klient neuslyší to, co chce slyšet tak, jak to chce šlyšet. Možná se společně dobereme k tomu, že uslyší spíše to, co slyšet potřebuje. Což nemusí být vždy úplně příjemné, přesto však právě toto může být nakonec tím, co nám v důsledku věci pomůže uchopit a přesáhnout určitá naše nastavení a posunout se tak v životě dál.

 

Důležité:

Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami, veškeré služby jsou plně hrazeny klientem. Neposkytuji krizovou intervenci, žádná psychologická vyšetření, posudkovou činnost a diagnostiku. V případě zájmu o tyto služby se prosím obraťte na někoho z kolegů, kteří tyto služby nabízejí. Děkuji.

Pokud máte nějaké téma, které byste rádi probrali, prosím, objednejte se na konzultaci, z časových i kapacitních důvodů pro mě není možné číst a odpovídat na dlouhé (i kratší) maily plné otázek ohledně Vaší situace a toho, zda a jak Vám mohu pomoci, na takové maily nereaguji. Věřte, že mnohem více toho zvládneme v přímém kontaktu, kde na Vás mám vyhrazený čas, než po písmenkách. Informace uvedené na těchto stránkách považuji za dostatečné pro vaší základní orientaci. Termíny akcí budou vždy vypsány zde na webu v dostatečném předstihu, není třeba mi psát dotazy (na takové maily nebudu reagovat), zda a kdy se bude nějaká akce konat - pokud zde není vypsán termín, daná akce není aktuálně v plánu. Dříve než vznesete svůj dotaz, pročtěte si prosím web a sledujte termíny akcí. 

Objednávky prosím zasílejte pouze písemnou formou (mail, ideálně ale objednávkový formulář zde na webu), telefonáty s žádostí o objednání nejsem schopna z časových důvodů vyřizovat. Nevolejte mi tedy, prosím. Termín sezení je možné rezervovat až po předchozím písemném objednání a úhradě jistiny obratem, viz ceník. Děkuji za pochopení.

 

15 důvodů, pro které můžete zavítat právě do mé pracovny:

 •  Proklientský, profesionální a citlivý přístup zohledňující širší souvislosti.

 •  V oboru se dále kontinuálně vzdělávám a rozvíjím.

 •  Přes 7000 odkonzultovaných hodin, 12 let praxe.

 •  Přijímám nové klienty

 •  Dlouhodobé klientele garantuji pravidelné termíny v doporučeném rozsahu.

 •  Psychologické služby pro dospívající a dospělé (klientela od 12 do 65 let)

 •  K objednání nepotřebujete žádné předchozí vyšetření ani doporučení.

 •  Žádné bílé pláště - nebudete si připadat jako na vyšetření u lékaře.

 •  Bez záznamu ve Vaší zdravotní dokumentaci.

 •  Bezpečné a důvěrné prostředí, menší útulná pracovna v centru Pardubic.

 •  Velmi dobrá dostupnost MHD, možnost parkování v těsné blízkosti.

 •  Možnost online konzultací.

 •  Nabízím nadstandardní možnost víkendových expres termínů (pouze online).

 •  Při objednávání termínů konzultací se snažím vycházet klientům vstříc.

 •  Termíny v dopoledních i odpoledních a večerních hodinách.

 
 

Osobně nejsem zastáncem domaticky daných struktur, postupů a šablon, které by se daly napasovat na všechny klienty. Každý z nás je trochu jiný, neseme v sobě jiná nastavení, jiné bolístky a také jiné potenciály, proto i můj přístup ke každému klientovi je vysoce individuální. 

 

Též nejsem zastáncem masového rozdávání diagnóz a automatického předepisování psychofarmak, ačkoli i toto má v medicíně své nezastupitelné místo. Jsem však přesvědčená o tom, že v každém z nás dříme vnitřní síla, která, je-li správně uchopena, dokáže za naší podpory nastartovat jisté uzdravující mechanismy našeho těla a psychiky. Naše psyché totiž může - a často také signalizuje emoční či psychické strádání právě přes tělo. Pokud se tak děje, je potřeba najít vhodný balanc mezi péčí o naší fyzickou a současně psychickou složku.

 

Můj přístup je tedy holistický, systemický a integrativní, snoubí se v něm klasická "západní" psychologie s oblastí sebepřesahu, ale zejména pak lidskost, pokora a plné přijetí klienta v jeho celistvosti. Samozřejmostí je pak dodržování důvěrnosti sdělených informací.
 

Mgr. Lenka Burianová

Psycholog, kouč