Mé příspěvky

Zde najdete mé autorské příspěvky, myšlenky a články, které rezonují s mou osobou a k nimž jsem si během svého života došla. V některých případech půjde spíše o kratší sdělení, někdy o delší texty. Najdete v nich jak jemná vyjádření, tak i myšlenky na hranici kontroverze. Mým cílem však není primárně druhé konejšit, ale vést je krok za krokem k co nejpravdivější verzi jich samotných. Učení se tomu, jak postupně odkládat naše masky, není vždy dobrovázeno pocitem blaženosti, ačkoli i to se může stát. Častěji v nás ale vzniká odpor vůči těmto změnám, což může vést k tomu, že pociťujeme stavy duševní a psychické bolesti. Bolest však nezpůsobuje pravda jako taková, pouze naše vlastní rezistence vůči ní. Dokud v našem životě něčemu odporujeme, popíráme to, bojujeme s tím, nebo od toho utíkáme, jen těžko se nám na naší cestě může dařit tak, jak bychom si představovali. Schopnost žít naplněný život je úzce spjatá se schopností plně přebrat zodpovědnost sama za sebe. A opět tuto zodpovědnost lze dát do úzké souvislosti se schopností vidět, cítit a nakonec i přijímat sama sebe v co největší pravdě.

 

 

Kopírování a další šíření příspěvků je možné pouze v nezměněné podobě pro nekomerční účely, a to s uvedením zdroje, ze kterého čerpáte, tedy z www.cestouduse.cz a s uvedením jména autora, v tomto případě Mgr. Lenka Burianová.