Pár slov o mé práci...

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem v roce 2012 promovala a úspěšně tak zakončila své studium na VŠ. Mimo soukromý sektor jsem téměř deset let působila také ve státní sféře v oblasti poradenské a pedagogické psychologie.
 
Hlavní náplní mé práce je především psychologické poradenství, a to zejména v oblasti mezilidských, partnerských a rodinných vztahů. Dlouhodobě ale také provázím klienty s různorodými tématy, nejen s těmi vztahovými. Často pracuji s technikami mindfulness.
Věnuji se ale také oblasti životního koučinku, seberozvoje, sebepoznání a sebepřesahu.
 
Lze tedy říci, že propojuji klasické psychologické přístupy s oblastí, kterou můžeme nazývat sebepřesahem. Došla jsem k tomu již za dob mého studia na VŠ, kdy jsem si začala postupně uvědomovat, že klasická psychologie je sice velmi přínosná, ale má své limity a v některých případech si ani ona neví rady. A proto jsem začala pátrat a hledat další doplňové možnosti, přístupy a metody nad rámec těch klasických, které by mohly proniknout do hloubky problémů a do jejich příčin, protože díky tomu je možné dané situaci přeci jen více porozumět a také ji i efektivněji řešit. 
Aktuálně během individuálních sezení využívám různé způsoby práce s emocemi, postoji, vzorci chování, hodnotovým systémem, motivací, atd. Věnuji se také tématům spojeným s vnitřními částmi naší psyché - například dnes už notoricky známé vnitřní dítě, ale také rodič, dospělý, aj. Občas také používám rodinné konstelace a k nim přilehlé techniky v individuální formě, nově též metodu Voice dialogue, které mi pomáhají rychleji proniknout do hlubších souvislostí. Individuální sezení probíhají v mé pracovně za kontrolovaných podmínek tak, aby klient měl vždy pocit bezpečí, důvěry a diskrétnosti.
 

Sama jsem si během svého života prošla různými přístupy a směry, dnes se ale má cesta ubírá spíše směrem "přirozena", jak já tomu říkám. Došla jsem totiž k tomu, že nejvyšší terapií je umění být plně přítomen a s radostí přijímat a prožívat vědomě svůj život ve všech jeho podobách. 

K tomuto pak přirozenou cestou během sezení vedu své klienty tak, aby byli schopni toto poznání uplatňovat i oni ve svých životech. Směry, které mě k tumuto postoji inspirovaly, jsou zejména směry advaita-zenu, také přístupy C. G. Junga, Stanislava Grofa, J. Hillmana, B. Hellingera, V. Kast a dalších.

 

Naše sezení tak nemusí končit pouze úspěšným vyřešením či alespoň zmírněním Vašich obtíží, ale i celkovým zkvalitněním Vašeho života, kdy se ze sféry řešení problému přehoupneme do sféry seberozvoje, tedy do oblasti poznávání toho, kým opravdu jsme.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat
 
Mgr. Lenka Burianová