Pár slov o mé práci...

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem v roce 2012 promovala a úspěšně tak zakončila své studium na VŠ. Mimo soukromý sektor působím také ve státní sféře, aktuálně je možné mě najít v oblasti Pardubicka na dvou ZŠ, kde působím jako školní psycholožka, oboru školní a pedagogické psychologie se věnuji již několik let.
 
Hlavní náplní mé práce je ale především psychologické poradenství a terapeutická činnost, a to zejména v oblasti mezilidských, partnerských a rodinných vztahů. 
Věnuji se ale také oblasti životního koučinku, seberozvoje, sebepoznání a sebepřesahu.
 
Lze tedy říci, že propojuji klasické psychologické přístupy s oblastí, kterou můžeme nazývat sebepřesahem či alternativou. Došla jsem k tomu již za dob mého studia na VŠ, kdy jsem si začala postupně uvědomovat, že klasická psychologie je sice velmi přínosná, ale má své limity a v některých případech si ani ona neví rady. A proto jsem začala pátrat a hledat další, alternativní, možnosti, přístupy a metody, které by mohly proniknout do hloubky problémů a do jejich příčin, protože jen tak, dle mého, je možné dané situaci více porozumět a díky tomu ji i efektivněji řešit. Takovou metodou se pro mě později stala hlubinná (regresní) terapie, kterou využívám od přelomu roku 2010/2011. Jde o metodu řekněme spíše alternativního rázu. Osobně jsem si sama procesem této terapie před lety v rámci kurzu prošla a za sebe mohu říct, že to byla poměrně přínosná zkušenost, která mi pomohla mnohé uvidět v jiném světle a posunout se tak na mé cestě o kus dál. V průběhu času jsem do této metody včlenila i několik prvků z jiných přístupů, které se mi během mé praxe osvědčily. 
 
Aktuálně však během individuálních sezení více než metodu hlubinné terapie, využívám metodu Emoční terapie a Terapie vnitřního dítěte. Je to velmi jemná technika, kde se pracuje s aktuálním tématem. Intenzivně, ale zároveň jemně, se zde pracuje na uvědomění si, vyjádření a prožití potlačených emocí, které nás aktuálně nejvíce blokují. Často také používám systemické konstelace a k nim přilehlé techniky v individuální formě, nově též  metodu Voice dialogue, které mi pomáhají rychleji proniknout do hlubších souvislostí. Individuální sezení probíhají v mé pracovně za kontrolovaných podmínek tak, aby klient měl vždy pocit bezpečí, důvěry a diskrétnosti.
 

Sama jsem si během svého života prošla různými přístupy a směry, dnes se ale má cesta ubírá spíše směrem "přirozena", jak já tomu říkám. Došla jsem totiž k tomu, že nejvyšší terapií je umění být plně přítomen a s radostí přijímat a prožívat vědomě svůj život ve všech jeho podobách. 

K tomuto pak přirozenou cestou během sezení vedu své klienty tak, aby byli schopni toto poznání uplatňovat i oni ve svých životech. Směry, které mě k tumuto postoji inspirovaly, jsou zejména směry advaita-zenu, také přístupy C. G. Junga, Stanislava Grofa, J. Hillmana, B. Hellingera, J. Z. Bhagata a dalších.

 

Naše sezení tak nemusí končit pouze úspěšným vyřešením či alespoň zmírněním Vašich obtíží, ale i celkovým zkvalitněním Vašeho života, kdy se ze sféry řešení problému přehoupneme do sféry seberozvoje, případně i do oblasti hledání a naplňování Vašeho unikátního potenciálu, který v sobě každý z nás nese.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat. 
 
Mgr. Lenka Burianová