Praxe, absolvované kurzy a výcviky

 •     Jednooborová psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006 - 2012 
 •     Workshopy Systemických a rodinných konstelací, Mgr. Pavel Veselý, 2011, 2015 - 2019
 •     Kurz harmonizačních technik, Lukáš Hudeček, 2014
 •     Kurz WISC III (2014), NÚV
 •     Kurz diagnostika rodiny (2015), NÚV
 •     Kurz diagnostika dětí s ADHD (2015), NÚV
 •     Kurz IDS (2015), NÚV
 •     Kurz pro školní psychology (2015), NÚV
 •     Seminář Skutečné příčiny pracovních a finančních potíží, Mgr. Pavel Veselý, 2015
 •     Kurz koučinku - Mindset coaching, Dr. Jan Černohorský, 2015 - 2016
 •     Výcvik: System. a rodin. konstelace, rozsah 272 hodin, Mgr. Pavel Veselý, 2015 - 2016
 •     Seminář Jak to muži mají, Mgr. Pavel Veselý, 2016
 •     Škola sebelásky, Mgr. Lucie Kolaříková, 2016
 •     Nadstavba výcviku SK - Konstelace traumatu, Mgr. Pavel Veselý, 2016
 •     Seminář Strach v našem životě aneb cesta k vnitřní síle, Mgr. Pavel Veselý, 2016
 •     Seminář Léčení dítěte v nás, Mgr. Pavel Veselý, 2018
 •     Supervize Systemické a rodinné kostelace, Mgr. Pavel Veselý, 2018
 •     Členka České asociace systemických konstelací, 2019 
 •     Cyklus seminářů - RANÁ EMOČNÍ ZRANĚNÍ - Pavel Rataj a Honza Vojtko, 2022
 
 
Zaměstnání/soukromá praxe:
        
 •     Soukromá praxe (2016 - do současnosti)
 •     Psycholog - ZŠ Studánka Pardubice (2016 - 2021)
 •     Psycholog - ZŠ Lázně Bohdaneč (2016 - 2021)
 •     Psycholog - ZŠ Proseč (2014 - 2016)
 •     Psycholog - SPC Skuteč (2014 – 2015)
 •     Psycholog - ZŠ Pardubice Pardubičky (2014 – 2015)
 •     Psycholog - Dětský diagnostický ústav Olomouc (2013)
 •     Redaktor-dobrovolník v internet poradně (2010 - 2012)

 

 

Klinické praxe:

 •     FN Hradec Králové – dětské oddělení (2011)
 •     FN Olomouc - oddělení neurologie (2009)
 •     Psychiatrická léčebna Šternberk (2008)
 •     FN Olomouc - dětské oddělení (2008)

 

 

Další praxe, stáže:

 •     Praxe v Pedogogicko-psychologické poradně HK (2010)
 •     Praxe v poradně pro manželství a rodinu Olomouc (2010)
 •     Praxe v intervenčním centru HK (2010)
 •     Stáže v rámci psychologie práce u ČD Olomouc a Přerov (2009)
 •     Interaktivní psych. výcvik – sebezkušenost a zkušenost s vedením skupiny (2006 – 2008)
 •     Os. asistence - zařízení pro klienty s ment. a kombin. postižením Daneta HK (2006)