Praxe, absolvované kurzy a výcviky

- Jednooborová psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006 - 2012 

- Workshopy Systemických a rodinných konstelací, Mgr. Pavel Veselý, 2011, 2015 - 2019

- Kurz harmonizačních technik, Lukáš Hudeček, 2014

- Kurz WISC III (2014), NÚV

- Kurz diagnostika rodiny (2015), NÚV

- Kurz diagnostika dětí s ADHD (2015), NÚV

- Kurz IDS (2015), NÚV

- Kurz pro školní psychology (2015), NÚV

- Seminář Skutečné příčiny pracovních a finančních potíží, Mgr. Pavel Veselý, 2015

- Kurz koučinku - Mindset coaching, Dr. Jan Černohorský, 2015 - 2016

- Výcvik: System. a rodin. konstelace, rozsah 272 hodin, Mgr. Pavel Veselý, 2015 - 2016

- Seminář Jak to muži mají, Mgr. Pavel Veselý, 2016

- Škola sebelásky, Mgr. Lucie Kolaříková, 2016

- Nadstavba výcviku SK - Konstelace traumatu, Mgr. Pavel Veselý, 2016

- Seminář Strach v našem životě aneb cesta k vnitřní síle, Mgr. Pavel Veselý, 2016

- Seminář Léčení dítěte v nás, Mgr. Pavel Veselý, 2018

- Supervize Systemické a rodinné kostelace, Mgr. Pavel Veselý, 2018

- Členka České asociace systemických konstelací, 2019 

- Cyklus seminářů - Raná emoční zranění - Mgr. Pavel Rataj, Mgr. Jan Vojtko, 2022

- Cyklus seminářů -  Mentální a emoční vzorce - Mgr. Pavel Rataj, Mgr. Jan Vojtko, 2022

- Cyklus seminářů -  Hranice - jak si zdravě nastavit hranice ke spokojenému životu? 

   - Mgr. Pavel Rataj, Mgr. Jan Vojtko, 2022

- Cyklus seminářů - Bolavé emoce aneb jak do/zahojit staré rány 

   - Mgr. Pavel Rataj, Mgr. Jan Vojtko, 2022

- Cyklus seminářů - Čtyři jezdci apokalypsy - tajemství partnerské dynamiky 

   - Mgr. Pavel Rataj, Mgr. Jan Vojtko, 2022

- Kurz Moudrost traumatu - Dr. Gabor Maté, 2023

 
 
Zaměstnání/soukromá praxe:
        

    Soukromá praxe (2016 - do současnosti)

    Psycholog - ZŠ Studánka Pardubice (2016 - 2021)

    Psycholog - ZŠ Lázně Bohdaneč (2016 - 2021)

    Psycholog - ZŠ Proseč (2014 - 2016)

    Psycholog - SPC Skuteč (2014 – 2015)

    Psycholog - ZŠ Pardubice Pardubičky (2014 – 2015)

    Psycholog - Dětský diagnostický ústav Olomouc (2013)

    Psycholog - redaktor (dobrovolník) v internetové poradně (2010 - 2012)

 

 

Klinické praxe:

- FN Hradec Králové – dětské oddělení (2011)

- FN Olomouc - oddělení neurologie (2009)

- Psychiatrická léčebna Šternberk (2008)

- FN Olomouc - dětské oddělení (2008)

 

 

Další praxe, stáže:

- Praxe v Pedogogicko-psychologické poradně HK (2010)

- Praxe v poradně pro manželství a rodinu Olomouc (2010)

- Praxe v intervenčním centru HK (2010)

- Stáže v rámci psychologie práce u ČD Olomouc a Přerov (2009)

- Os. asistence - zařízení pro klienty s ment. a kombin. postižením Daneta HK (2006)