Nabídka služeb

Každá služba, ať už jde o terapii, konzultaci nebo poradenství, je vždy o procesu. Do tohoto procesu vstupuji a zasahuji nejen já, jako průvodce, ale také vy, klienti. Průběh a výsledek našeho snažení je tedy z velké míry ovlivněn tím, jak se spolu dokážeme sladit, dále také tím, do jaké míry jste skutečně rozhodnuti ke změně a v neposlední řadě do jaké míry máte odvahu postupně konat jednotlivé kroky v praxi svého běžného života - v tom všem Vám budu nápomocna. 

 

Co tedy lze očekávat od prvního sezení:

Seznámíme se. Uvedete mě do své životní situace, povíte mi, co vás přivádí, s čím Vám mohu pomoci a co od spolupráce se mnou očekáváte. Velmi pravděpodobně se také dostaneme k některým důležitým událostem z Vašeho života. Budeme mluvit o cíli, kterého společnou prací chcete dosáhnout. Budete mít prostor klást otázky. Budu k dispozici pro dialog - rozhovor, v kterém se budeme soustředit na vaše prožívání. V závěru sezení se pak rozhodnete, zda Vám spolupráce se mnou dává smysl a mohla by pro Vás být přínosem. Pokud ano, domluvíme se na organizačních záležitostech. Podepíšeme informovaný souhlas a GDPR.

 

Co lze čekat od celého poradenského procesu:

Ke svým klientům přistupuji z pozice průvodce, nikoli "experta na jejich život", pro Vás to tedy znamená, že Vám nebudu dávat rady, co přesně máte v dané situaci dělat, ale budeme spolu hledat a objevovat možnosti, které mohou vést k řešení Vaší situace, budeme také prozkoumávat možné překážky a hledat způsoby, jak se k nim stavět. Cílem je, abyste v rámci tohoto procesu načerpali podporu, naučili se nové způsoby, jak na různé situace náhlednout, jak je zvládat tak, abyste v konečném důsledku cítili větší pevnost v životě - a poradenství už nepotřebovali. 

 

Délka poradenského/terapeutického procesu se může velmi lišit. Vždy se na ní společně domlouváme, k dané domluvě se vracíme a někdy též měníme dle aktuální potřeby. Nejčastěji na prvním setkání navrhuji 5 - 10 dalších schůzek (termínů), po nichž se dohodneme, zda a v jaké frekvenci se budeme vídat dál. Naše setkávání může trvat měsíc, dva, půl roku i více než rok. Záleží na Vašich cílech a potřebách. Co má hlubší podstatu, potřebuje delší čas.