Nabídka služeb

V záložkách najdete přehled a popis jednotlivých služeb, které nabízím.

 

Každá služba, ať už jde o terapii, konzultaci nebo poradenství, je vždy o procesu. Do tohoto procesu vstupuji a zasahuji nejen já, jako průvodce, ale také vy, klienti. Průběh a výsledek našeho snažení je tedy z velké míry ovlivněn tím, jak se spolu dokážeme sladit, dále také tím, do jaké míry je klient skutečně rozhodnut ke změně a v neposlední řadě do jaké míry má odvahu postupně konat jednotlivé kroky v praxi svého běžného života. Z důvodu ferového jednání vůči Vám, klientům, tedy nemohu slibovat zázraky ve formě vyřešení Vašich obtíží po jedné konzultaci nebo sezení. Je třeba brát ohled na to, že náš problém v nás nějakou dobu obvykle rostl a sílil, až se nakonec projevil ve vnější realitě v takové podobě, kdy jej už nelze ignorovat. Práce na nápravě má tedy také své kontinuum a je třeba času k tomu, aby se vše uvnitř nás mohlo opětovně přeskládat do té podoby, která je pro nás optimální. 

U individuálních sezení s klintem na počátku poradenského či terapeutického procesu vždy vyjasníme otázku zakázky, tzn. toho, proč za mnou přichází. Následně klienta seznámím s průběhem a obsahem sezení a s metodami a způsoby, se kterými pracuji. Součástí prvního sezení jsou také administrativní úkony - podpis informovaného souhlasu a GDPR.