Konzultace a poradenství

V případě Vašich dotazů, či potřeby prokonzultovat Váši situaci nebo stávající potíže, jsem Vám k dispozici ke konzultaci po předešlé domluvě (přes objednávkový formulář zde na webu, e-mail nebo telefon), a to buď osobně, či jakoukoli online formou. Konzultace také často předchází navázání dlouhodobé spolupráce, lze ji ale využít i samostatně jako jednorázovou intervenci, to ovšem pouze v případě, že je tato skutečnost je klintem již v objednávce uvedena. Ve všech ostatních případech považuji prvotní konzultaci jako vstupní pro dlouhodobou spolupráci.

 

Poradenský proces je oproti konzultaci rozdílný v tom smyslu, že spolu kontinuálně pracujeme na určitém tématu či situaci a jdeme postupně více do hloubky. Naučíte se tak objevovat a využívat vlastní zdroje k řešení problému, uplatňovat jiné strategie a modely komunikace, jednání a chování. V neposlední řadě Vám pak prostřednictvím svých vstupů a náhledů umožním na celou situaci pohlednout z jiného úhlu pohledu. Jedná se tedy o klasické psychologické poradenství.

 

Párové poradenství je určeno partnerům, kteří by rádi pracovali na svém vztahu, protože jim na druhém záleží, mají chuť porozumět dynamice vztahu, jeho dalšímu rozvoji  a lepšímu vnímání sebe i svého partnera. Sezení jsou vedena střídavě jako párová a dále individuální s každým partnerem zvlášť. Poměr pár./individuál. sezení je vždy řešen dle aktuální potřeby.

 

 

Práce s emočním nastavením a koncepce vnitřního dítěte

Každá potlačená emoce v našem životě, nás tlačí. V rámci sezení s klientem rozkrýváme tyto podlačené emoce, a to až do úrovně primárních emocí, díky tomu dojde k postupnému odblokování, tzn. zvědomění a vyjádření všeho toho, co bylo potlačeno a co tak negativně ovlivňovalo kvalitu našeho života. 

 

V průběhu práce s emocemi či koncepcí vnitřního dítěte jsou voleny neinvazivní postupy, jak krok za krokem uvolnit nakumulované a potlačené emoce a dojít tak lepšího uvědomění, proč se nám aktuálně některé věci dějí tak, jak se dějí. Díky pochopení a odžití si těchto pocitů, které se během sezení vyplaví, můžeme dojít většího vnitřního klidu a uvědomění, že je možné nahlédnout na onu původně problematickou situaci i jako na příležitost k růstu. Pokud neutíkáme sami od sebe a jsme schopni setrvat s plnou pozorností v přítomnosti našich pocitů a strachů, velmi rychle zjistíme, že se pomalu rozplývají. Neboť na co se díváme, to mizí. 

 

Pracujeme zde s tématy strachu, nízkého sebevědomí, s naší temnou - nepřijatou stránkou, primárním odmítnutím, atd. Zvláštní pozornost také věnujeme naší nejzranitelnější části - tj. našemu vnitřnímu dítěti.

 

Jedno sezení trvá v základním rámci 50 min. čistého času za přítomnosti klienta + 10 min. nepřímé práce (dopsání poznámek ze sezení, atd.), možno realizovat i online formou.