Ceník - Psychologické služby - platné od ledna 2024

 

Základní časový rámec sezení je složen z 50 minut (terapeutická hodina) přímé práce s klientem připadající na každou realizovanou hodinu sezení. V případě přetažení základního rámce klient na konci sezení doplácí dohodnutou částku za přesčas, tj. 600,- Kč/ započatá terapeutická půlhodina (25 minut). Platba, mimo jistinu zaslanou předem na účet, probíhá vždy na začátku každého sezení v hotovosti nebo okamžitou platbou přes mobilní aplikaci Vaší banky. Úhrada jistiny obratem (prostřednictvím okamžitého převodu), tj. společně se zaslanou objednávkou, je podmínkou pro přijetí do péče. Jistinu prosím zašlete na účet č. 208058375/0600 nebo 670100-2216368815/6210, do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé své jméno a telefonní číslo.

Důležité upozornění: Jistina NENÍ automaticky platbou prvního sezení, ale slouží ke dvěma účelům - blokace prvního termínu a dále je z ní výhradně uhrazeno poslední shrnující sezení, kterým budeme spolupráci ukončovat, JE tedy platbou posledního shrnujícího sezení, to už klient nehradí.

  • U jednorázového sezení slouží jistina jako platba tohoto sezení, toto sezení musí být klientem dopředně (tedy již v objednávce) jasně definované jako jednorázová konzultace. Další termíny se nestanovují.
  • Dlouhodobá spolupráce je definovaná oboustranně uzavřenou dohodou na konci prvního sezení a stanovením termínů v dohodnutém rozsahu. Po celou dobu spolupráce zůstává povinně minimálně jedna dopředná platba (tzn. jistina zaslaná na účet), ze které, pokud vše proběhne v pořádku, bude uhrazeno poslední sezení. První platba, kterou klient v rámci prvního sezení učiní, je tedy složená z jistiny zaslané předem na účet + úhrady plné výše prvního sezení na místě v hotovosti/mobilní platbou. Všechna další sezení jsou pak vždy hrazena v hotovosti/mobilní platbou na místě v den konání (online sezení je nutné uhradit alespoň jeden den předem na účet). Poslední shrnující sezení, kterým je dlouhodobá spolupráce po vzájemné dohodě závazně zakončena, je uhrazeno jistinou, kterou klient na počatku spolupráce zaslal na účet, toto sezení tedy již klient neplatí.
  • Pokud se klient rozhodne první sezení neabsolvovat, platba jistiny propadá jako poplatek za vyblokovaný termín, bez ohledu na lhůtu, ve které bude tato skutečnost konzultantovi oznámena. V případě jednostranného zrušení spolupráce bez předchozí dohody s konzultantem a absolvovaného závěrečného sezení jistina taktéž propadá jako poplatek za nedodržení podmínek spolupráce, a to bez ohledu na lhůtu, ve které je klientem tato skutečnost oznámena.
  • Pokud navrhnu změnu formy sezení z osobní do online nebo telefonické varianty, klient je povinen tuto změnu akceptovat, číním tak výjimečně, pouze ze závažných důvodů a v dostatečném časovém předstihu.
 
Vyberte si svůj termín zde: Objednat se - volné termíny
 
Online sezení - vždy volám já Vám, nikoliv opačně, děkuji za pochopení.
 

Akceptované platební metody: Okamžitý příkaz k úhradě, QR platba, hotovost

 
Druh sezení

 Cena (Kč)

Forma  Výše jistiny/zálohy u balíčku

50 minut

individuální sezení

(od po do pá)

 

1300,-       

 

osobně/online

osobní forma - jistina 1300,- předem na účet, následné platby v hotovosti

online forma - platba sezení předem v plné výši  (+ jistina 1300,- pro opakovanou spolupráci)

50 minut
víkendový expres termín 

1600,-

pouze online

jen pro stávající dlouhodobou klientelu v termínu do 14 dnů od objednání, termín bude stanoven po předchozí domluvě, 

(není možné uplatnit pro první konzultaci), záloha 1600,- Kč předem na účet

50 minut
víkendový expres termín 

2000,-

pouze online

pro jednorázovou konzultaci u klientů mimo stálou klientelu či pro první konzultaci u nových klientů, v termínu do 14 dnů od objednání (termín bude stanoven po předchozí domluvě), záloha 2000,- Kč předem na účet

50 minut 

balíček 10+1

individuální sezení

1182,-  osobně/online

záloha 1300,- předem na účet

následně 9x1300,- doplatek v jedné hotovostní či online platbě na konci 1. setkání, u online formy na účet

50 minut

párové 

(1. sezení si však domluvte pro každého partnera zvlášť, rezervujte si tedy dva termíny)

1600,- 

pouze osobně

osobní forma - jistina 2x 1300,- předem na účet, následné platby v hotovosti (párové 1600,- Kč, individuální 1300,- Kč)

v průběhu spolupráce se dle potřeby střídají sezení individuální s párovými, 1. a poslední sezení je ale vždy individuální pro každého z partnerů

Offline poradna

1500,-  e-mailové poradenství

platba předem na účet
odpověď na jeden dotaz v rozsahu 1 - 2 normostrany A4, vypracování do 7 dnů

Zpráva z konzultací

2000,- 

 

výstup z konzultací v písemné podobě, např. pro lékaře či další odborníkyrozsah 1 až 2 normostrany A4, vypracování do 14 dnů

požadavek na vypracování musí být klientem stanoven hned na první schůzce při zahájení spolupráce, zpětně již zprávu nevystavuji!!!

Jednodenní tématický seminář

Systemické konstelace

od 2000,- 

 

od 1500,- 

osobně

skupinové
platba předem na účet v plné výši

 

Číslo účtu pro zasílání plateb: 

208058375/0600 Moneta Money Bank

670100-2216368815/6210 mBank