Ceník od 23. 5. 2022 - Psychologické poradenství, koučink, semináře

Naše služby poskytujeme v těchto základních časových variantách: 60 minut nebo 120 minut v případě individuální práce. Dále 60 minut v případě práce párové či skupinové. 
Individuální, párová či rodinná sezení jsou realizována osobně či online formou (Skype, WhatsApp, videohovor).

Platba sezení, mimo zálohu zaslanou předem na účet, probíhá vždy v hotovosti, v případě přetažení základního časového rámce klient na konci sezení doplácí dohodnutou částku za přesčas (400 Kč/ 30 minut). Zálohu je třeba uhradit platbou na účet, a to obratem od objednání, aby došlo k blokaci termínu, který tak již nemůže být využit jiným klientem. Záloha se hradí pouze jednou a zůstává po celou dobu spolupráce, poslední shrnující sezení, které záloha částečně kryje, je pak sníženo o její výši.

 
Délka sezení a druh služby  Cena Forma  Poznámky

60 minut*

  • Individuální sezení

 

1000,- Kč         

 

osobně/
online

osobně - záloha 500,- Kč předem na účet
 

online forma - platba předem v plné výši (+ záloha 500,- Kč pro opakovanou spolupráci)

60 minut*

  • Párové a rodinné sezení    

1500,- Kč

osobně/
online

párové, skupinové (max. 3 osoby)
osobně - záloha 500,- Kč předem na účet

online forma - platba předem v plné výši (+ záloha 500,- Kč pro opakovanou spolupráci)

120 minut*

  • Individuání sezení

1800,- Kč      

osobně/
online

osobně - záloha 800,- Kč předem na účet

online forma - platba předem v plné výši (+ záloha 800,- Kč pro opakovanou spolupráci)

Odpolední a večerní semináře

dle složitosti a rozsahu

osobně/ online

skupinové
platba předem na účet 
v plné výši

Jednodenní seminář

Systemické konstelace

1500,- Kč

osobně

skupinové
platba předem na účet 
v plné výši

Jednodenní seminář

Tématické semináře

1500,-Kč 

osobně/ online

skupinové

platba předem na účet v plné výši

 
* Pod označením hvězdičkou je uveden celkový čas práce s klientem s prostorem 10 minut nepříme práce, který využívám pro dopsání poznámek ze sezení či jinou přilehlou administrativní činnost (př. objednání dalšího termínu klienta, informovaný souhlas, atd).
 
První termín osobní konzultace je vždy rezervovan uhrazením zálohy předem na náš účet č. 208058375/0600 (Moneta Money Bank) nebo 670100-2216368815/6210 (mBank).
Online forma konzultace je vždy rezervovaná úhradou v plné výši sezení předem na náš účet č. 208058375/ (Moneta Money Bank) nebo 670100-2216368815/6210 (mBank).
V případě předpokládané dlouhodobější spolupráce je první online konzultace navýšena o částku zálohy, o kterou bude na konci spolupráce sníženo závěrečné shrnující sezení.
 

 

Objednávka

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: