Ceník - Psychologické služby, semináře, zvyhodněné balíčky
 

Základní časový rámec sezení je složen z 50 minut přímé práce s klientem připadající na každou realizovanou hodinu sezení. Platba, mimo jistinu zaslanou předem na účet, probíhá vždy na začátku každého sezení v hotovosti nebo okamžitou platbou přes mobilní aplikaci Vaší banky. V případě přetažení základního časového rámce klient na konci sezení doplácí dohodnutou částku za přesčas (500,- Kč/ započatá půlhodina). Jistinu je třeba zaslat obratem od objednání, aby došlo k okamžité blokaci termínu. Jistina slouží ke dvěma účelům - blokace prvního termínu a dále je z ní výhradně uhrazeno poslední sezení, kterým spolupráci budeme ukončovat, tzn.:

  • U jednorázového sezení slouží jistina jako platba tohoto sezení. 
  • U delší spolupráce (rozsah 2 a více sezení) je první platba složená z jistiny zaslané na účet + úhrady plné výše prvního sezení na místě v hotovosti/mobilní platbou. Všechna další sezení jsou pak vždy hrazena v hotovosti/mobilní platbou v den konání sezení (online sezení je nutné uhradit alespoň jeden den předem na účet). Poslední sezení, kterým je spolupráce po vzájemné dohodě zakončena, je uhrazeno jistinou, kterou klient na počatku spolupráce zaslal na účet, toto sezení tedy již klient neplatí.
 
Druh sezení

 Cena (Kč)

Forma  Výše jistiny/zálohy u balíčku

50 minut

individuální sezení

 

1000,-       

 

osobně/online

osobní forma - jistina 1000,- předem na účet, následné platby v hotovosti

online forma - platba sezení předem v plné výši  (+ jistina 1000,- pro opakovanou spolupráci)

balíček 10+1

individuální sezení

900,-  osobně/online

záloha 1000,- předem na účet

následně 10x900,- doplatek v jedné hotovostní platbě na konci 1. setkání, u online formy na účet

50 minut

párové/rodič+dítě

1500,- 

osobně/online

max. 2 osoby

osobní forma - jistina 1500,- předem na účet, následné platby v hotovosti

online forma - platba sezení předem v plné výši (+ jistina 1500,- pro opakovanou spolupráci)

Offline poradna

1000,-  e-mailové poradenství

platba předem na účet
odpověď na jeden dotaz v rozsahu do 1 normostrany A4

Zpráva z konzultací

1000,-    výstup z konzultací v písemné podobě, např. pro lékaře či další odborníky, rozsah 1 normostrana A4

Jednodenní tématický seminář

Systemické konstelace

2000,- 

 

1500,- 

osobně

skupinové
platba předem na účet v plné výši

 

Číslo účtu pro zasílání plateb: 

208058375/0600 Moneta Money Bank

670100-2216368815/6210 mBank

 

Objednávka

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: