Úskalí emancipace

Mnoho žen se snaží dorovnat mužům, ukázat jim, že "...nejsem slabá, že jsem moderní, emancipovaná, výkonná a samostatná". Zvenčí mohou často vypadat velmi žensky, zevnitř jsou však ukotvené více v mužských energiích, aniž by si toho byly vědomy, příčin tohoto nastavení může být bezpočet, výsledkem ovšem je, že takové ženy často vnitřně ženstvím pohrdají, protože jim připadá slabé, a proto jsou raději samy spíše v mužských energiích. 

Ve vnější realitě se to projevuje jako tendence přitahovat k sobě muže, kteří se... vůči takové ženě nedokáží projevovat mužně, tedy ve své síle, nebo od ní po čase utíkají, protože je svým postojem "kastrují"...a tak získávají zkušenost, že muži jsou slaboši a začnu jimi pohrdat, ve vztahu se tak jeden či druhý, nebo i oba, mohou začít uchylovat k manipulacím a hraní mocenských her a začarovaný kruh se uzavírá. 

Je vám tento scénář povědomý? Co lze udělat pro to, aby došlo ke změně v  našem vnímání a prožívání sama sebe, partnera a v konečném důsledku ke zkvalitnění našich vztahů? To vše a mnohé další se dozvíte na připravovaných seminářích. Hlouběji je možné nahlédnout na vaše (nejen) partnerské obtíže v rámci individuálních konzultací a terapií.

 

S úctou

Mgr. Lenka Burianová, psycholog