Štěstí se nachází v přítomném tady a teď

Není zase tolik důležité, co nebo kdo nás obklopuje...nezáleží tolik na tom, čeho jsme dosáhli a jaké máme sny a vize, pokud nedokážeme to vše prožívat vědomě a v přítomnosti...

Pokud upíráme svou mysl ke zraněním minulosti či ke strachu z budoucnosti, pak si jen obtížně budeme užívat toho, co máme právě teď a nyní...i kdyby náš partner byl milionový, i kdybychom měli domeček jako z časopisu a dobře našlápnutou kariéru. 
Štěstí nepřichází s věcmi, lidmi a situacemi zvenčí. 
To přichází z našeho nitra...jako hluboký niterní stav. Ano, štěstí je vnitřní stav, proto nemůže být navozeno ničím vnějším. A zároveň ani nemůže být ničím vnějším narušeno. 
Ve skutečnosti jen málokdo ví, co je být šťastný. Pleteme si štěstí s pocitem uspokojení...to ve chvíli, kdy jsme něčeho dosáhli, něco získali...ale mysl je velký hráč, ta vás nenechá dlouho v nečinnosti a vymyslí si další cíle a přání, kterých je třeba dosáhnout, abychom mohli prožívat radost a štěstí. Je to obchod, obchod s lidským štěstím. Absurdní, že? Nemůžete vyhrát, dokud hrajete vně, tam jste jen pěšáci, tam nemáte žádnou moc, i když vám to společnost, media a autority rády slibují. Štěstí na prodej, štěstí na úvěr. O tom by se dalo jistě napsat mnohé. O co tu ale doopravdy jde?

O převzetí zodpovědnosti. Je zbytečné otálet s tím být šťastný a čekat, až...až přijdou ty peníze, to auto, ten partner, ty děti...až ty děti povyrostou, až odejdou, až dostavíme...až přistavíme...až, až...až bude pozdě, protože nikdo tu nejsme věčně. Ale chováme se tak. 
Odkládáme život na až pak....až pak ale nikdy nepřijde. Život a jeho vědomé prožívání jde ruku v ruce se stavem vnitřního štěstí. Nečeká za rohem, za další metou...je tady...právě teď. 
Je to rozhodnutí žít, jít dál, nečekat na....na nic. Protože bez vašeho rozhodnutí nic nepřijde. Nepřijde ten pocit, po kterém tolik toužíte. Ve skutečnosti totiž lidé netouží po drahých autech, nejnovějších technologiích, slávě a hromadě peněz na účtě. (Však se zeptejte těch, kteří to mají a my jim závidíme - zda jsou skutečně šťastní?) 
Toužíme po harmonii, vyrovnanosti, svobodě... To vše se však nachází jedině v přítomnosti, kdy si dovolíme postupně odházet všechna svá zranění minulosti i strachy z budoucnosti. 
Právě toto je nejčastější téma mých klientů při terapiích - jak se zbavit toho, co mě tíží a blokuje v rozletu.

Pravdou je, že to vyžaduje jisté úsilí, ale zdaleka ne tolik, kolik úsilí vyžaduje nést tyto zátěže na vlastních bedrech. Ten kámen, který valíme do kopce před sebou, nás stejně jednou zavalí, mezitím ale uplyne mnoho let, které už nám zpátky nikdo nevrátí. 
Přišli jsme sem žít, nikoli přežívat v šedém průměru či dokonce hůř.

I o tomto všem a mnohém dalším je náš prožitkový seminář Vědomý život, na který vás tímto srdečně zvu. Odkaz na seminář: www.cestouduse.cz/seminare/jednodenni/vedomy-zivot/
Pokud však máte raději komornější prostředí a přicházíte s osobnějším tématem, pak je možné využít také individuálních sezení.

S úctou
Mgr. Lenka Burianová - psycholog, kouč, lektor