Úspěch a štěstí, které trvá

Slovo úspěch na nás dnes křičí z každého časopisu, z různých blogů, názvů přednášek, workshopů a meditačních cvičení, která hlásají, že právě ony Vás naučí, jak dosáhnout úspěchu a štěstí, a to nejlépe trvalého. Mnoho z nás prošlo různými takovými semináři, navštívili kartáře, léčitele či různé "napravovače karmy" a obvykle za těžké peníze hledali skrze ně svou cestu ke štěstí a úspěchu. Někteří volili kouče či motivační řečníky. Ale ruku na srdce, kolik z Vás je dnes skutečně šťastných a úspěšných? A o čem to svědčí? Možná o jistém nepochopení. Co je vlastně úspěch? A co štěstí?

Mnoho z nás na první dobrou vyhrkne být zajištěný, tzn. mít peníze. No, možná. Otázka je, nakolik je například úspěšný člověk, který má vysoký příjem, ale v práci tráví i deset, dvanáct hodin denně a vlastně nemá žádný soukromý život, natož čas na sebe. Bude takový člověk šťastný?

Nebo člověk, který sám a dobrovolně potlačil v sobě to, co je naší přirozeností ve jménu budování kariéry. Který zaprodal vlastní duši budování kariéry na úkor lásky, sebe a vztahu s milovanou bytostí. Který lásce, jež je naší podstatou a tím, co nás ve skutečnosti vnitřně vyživuje, řekl: "Ne, teď musím jít za svou kariérou." Láska přeci počká. Inu, možná počká, ale na smrtelné posteli si ji už člověk moc neužije.

Za mě osobně není v životě nic důležitějšího než Láska, a to kupodivu i pro muže, neboť i oni pod jejím vedením kvetou a pak mohou tvořit a jít za svou vizí mnohem snáz a lehčeji. Být ve vztahu, kde je Láska, je skutečným požehnání pro oba. Být ve vztahu, kde je faleš, kalkul či zvyk, je naopak pro oba skutečným peklem. Je dobré si odpovědět, zda lze být v pekle skutečně šťastný. Každý si volíme a dle toho se pak odvíjí kvalita našeho života.

Čím je tedy podmíněn úspěch a štěstí? Tuším, že především pravdivostí a uvědoměním si toho, čím skutečně jsme a proč jsme sem přišli. Nepřišli jsme sem dělat kariéru, ale Žít, poznávat, kdo jsme a být šťastní. A to bez Lásky nejde. Láska jako taková je naší podstatou, pokud tomuto nerozumíme, často ji hledáme v partnerství, protože cítíme, že ona k nám přeci patří. A máme pravdu. Je třeba však pochopit, že partnerská láska vyrůstá na sebelásce. A sebeláska úzce souvisí s pravdivostí a otevřeností vůči sobě i druhým.

Především ale souvisí s pochopením toho, kým doopravdy jsme. Odpovědi na tuto odvěkou otázku přicházejí z nitra, v tichu a v prostoru za obavami, myšlenkami a vzpomínkami. Pravdu můžete rozpoznat, pokud utišíte svou mysl a odkloníte pozornost od vnějšího světa směrem dovnitř. Svět venku je pouhou projekcí vašich neuvědomělých vnitřních obsahů, ať už jsou vaše osobní, či převzaté, myšlenek a vzpomínek. Vědomé přijetí a následné emocionální odpoutání od těchto obsahů je klíčem a zároveň podmínkou k tomu, abychom převzali odpovědnost za svůj život a mohli začít plně využívat vlastní tvůrčí potenciál. Je to proces, který nemusí být úplně snadný a přitom je to to nejjednodušší, co lze udělat pro to, abychom byli šťastní a úspěšní.

Stačí jediné rozhodnutí a vše, co je, může být jinak. Jak známo, nic jako objektivní realita totiž neexistuje. Viditelná realita prokazatelně není "pevná" a naše limity jsou jen tam, kam jsme je sami postavili. Co je skutečné, je očím ukryto. Toto pochopení vás osvobodí a v tomto osvobození dosáhnete stavu trvalého štěstí, který vychází z hloubi vás samotných a nemá pro to žádný zvláštní důvod, prostě jen je. My lidé však obvykle známe jen pomíjivý pocit uspokojení, který zaměňujeme za štěstí a který je odvozen od vnějších událostí. Štěstí je nepodmíněný stav a jste-li v tomto stavu, pak jste skutečně dosáhli toho, čemu lze říkat úspěch, který trvá...a který se po nějakém čase, nutně, projeví i ve vaší hmotné realitě.