Síla zvyku

Návyky patří k našemu každodennímu životu. Často nám slouží k udržení pocitu určité stability a jistoty v životě. Ještě častěji nám však mnoho z nich neslouží vůbec, ba co víc, dokonce nám škodí. Naučili jsme se něco dělat určitým způsobem, možná to tak dělali naši rodiče, možná to vídáme všude kolem sebe a přijde nám to běžné. Děláme to, protože prostě...proč vlastně? Možná nám to ani nevyhovuje, přesto v tom pokračujeme dál. Proč? Protože se z toho stalo navyklé a často nevědomé chování, které jsme si uložili do paměti. Nepřemýšlíme o tom, přesto jsme to byli my, kdo si to zvolil. Dokonce i utrpení si volíme my sami a následně se nám stává navyklým chováním.

Víte vůbec, že ve skutečnosti trpět nemusíte? Utrpení je volba. 
V životě se může přihodit mnoho věcí, které nám způsobí bolest a zármutek, ale utrpení není povinné. 
Problémem není zranění a bolest z něj, ale vaše reakce na tuto situaci. Utrpení vychází z toho, že se poutáme k určitému výsledku, analyzujeme, posuzujeme a neustále dokola řešíme, proč se něco stalo tak, jak se to stalo, proč nám ten či onen toto udělal, řekl a že to vlastně mělo být celé jinak a proč to tedy jinak nebylo? Atd., atd. Časem se z toho stává skoro až posedlost, snaha vše pochopit, kontrolovat, to vše jsou však návyky a vedou k prožívání obrovského utrpení. Díky tomu se totiž neustále svou myslí upínáme k minulosti a nežijeme tak svůj život. 
Žijeme v pocitu ublížení, křivdy, marnosti či bezmoci a nejsme ochotní toto pustit.

Každý den činíme volby, v kterémkoli okamžiku se můžete znovu rozhodnout a změnit tak svůj život, prolomit škodlivé návyky. Co je k tomu však potřeba?

Probudit se a začít pozorovat, co se děje ve vás, stát se vědomými a přijmout fakt, že jsme plně zodpovědní za vše, co se nám v životě děje. Veškeré situace jsme si do našeho života totiž na nákladě našich voleb a vnitřního nastavení přitáhli pouze my sami a tak jedině my máme tu možnost toto změnit. My rozhodujeme a my si vybíráme, vybírejme si však vědomě a bez pocitu viny opouštějme s díky všechny naše návyky, které nám nejsou ku prospěchu či nám dokonce škodí. Říká se, že když je žák připraven (rozhodnut), učitel se vždy najde.

Ráda vám v tomto procesu budu nápomocna.

S úctou
Mgr. Lenka Burianová, psycholog