Úspěch vs. "úspěch"

Asi všichni chceme být ve svém životě úspěšní, ať už to pro nás znamená cokoli... Co je vlastně úspěch? Je to kariéra, sláva, uznání, vliv, peníze...zdraví, šťastná rodina, partnerství plné lásky? V mnohých ezoterických publikacích se lze dočíst, že nám přirozeně náleží většina z výše jmenovaného...a tak si na tomto podkladu mnoho čtenářů řekne: "Jo, to je ono." A pustí se do zběsilého lovu těchto atributů úspěchu. Mnoho neporozumění vzniká již interpretací takové věty. Ano, k naší přirozenosti náleží bohatství, hojnost, zdraví a naplněné vztahy. 

K naší přirozenosti ano, nikoli však k našemu egu nebo k souboru aspektů, které psychologie nazývá jako osobnost. Pravdou také je, že za těmito hodnotami se nemusíme honit, ani se lopotit. Pokud jsme pochopili a zakusili, kým skutečně jsme, pak se tyto hodnoty stávají naší realitou. Tam jsme tvůrci života. 

Celé to kouzlo spočívá v pochopení, kým jsem. Toho však dosáhneme pouze s pokorou a s vědomím, že osobnost a ego jsou bezmocné a determinované vlivy okolí, a pokud tedy chceme být mocnými, nelze pouze jich užívat k dosahování našich cílů. Jistě, něčeho skrze ně dosáhnout lze, ale zdaleka ne toho, co jsme si vytyčili a nebo jen s obrovským úsilím, někdy i velkými obtížemi a dost možná s jen dočasným efektem. Ego je dobrý sluha, pomáhá nám vymezit si zdravé hranice a díky své osobnosti můžeme v této hmotné realitě fungovat jako lidská bytost, která zakouší lidskou zkušenost. Víc v tom ale zřejmě není. Až se lidé přestanou identifikovat se svou osobností...až pochopí to známé východní: "Nejsem má mysl, nejsem mé myšlenky, nejsem mé tělo, nejsem má osobnost a nejsem mé ego...to vše ke mně patří, ale má podstata je úplně jiná." Pak poznají sami sebe a stanou se mistry, tvůrci vlastního života...a tehdy pochopí, co je skutečný Úspěch a co je skutečná Svoboda...cesta k tomu je však cestou pokory a pravdivosti k sobě i k našemu okolí...

S úctou

Mgr. lenka Burianová, psycholog