Jak to my, ženy, máme...?

Tento seminář je o ženách, ženském měsíčním cyklu, o vnímání sama sebe a o ženském sebevědomí. Toto vše má vliv na to, jak dobře se cítíme samy v sobě, ve svém těle i ve svém životě. Pravdou je, že čím lépe se cítíme, tím více jsme, jako ženy, pro druhé, tedy i pro muže, přitažlivé. V konečném důsledku to vede k tomu, že díky  přijetí sama sebe také vytváříme a žijeme lepší a kvalitnější vztahy.

Tomuto tématu se věnují dnes již mnohé články. Jenže - je rozdíl si něco přečíst a něco jiného je to:

 

1)   zažít

2)   pochopit

3)   respektovat to

 

Impulsem k tomuto semináři jsou mi časté povzdechy žen o tom, jak si ony samy nerozumí. Případně jak jim nerozumí jejich okolí a nejvíce pak jejich partneři. Jsou to věty typu:

 

 

"Někdy nerozumím sama sobě, obvykle jsem tak klidná, ale pak najednou prostě bouchnu."

"Nevím, co se to se mnou děje, nedokážu se soustředit, jsem nervní a všechno mě hned vytočí."

"Vůbec nemám žádnou energii, ačkoli jsem dnes nic nedělala."

"Jsem k ničemu, připadám si nemilovaná, druzí mi vůbec nerozumí."

 

V rámci partnerství jsou to věty typu:

"On mi vůbec nenaslouchá, nejsem pro něj důležitá."

"Nepokrytě se dívá po jiných a mě to zraňuje."

"Chce po mě intimnosti a vůbec nebere v úvahu, že já nemám náladu."

"Snaží se o romantiku, když zrovna řeším uzávěrku v práci."

"Nechává mě samotnou doma a po práci jde radši rovnou za kamarády do hospody."

"Připadám si jako služka, s ničím mi nepomůže, i když jsem mu to už tolikrát říkala."

"Říká mi, ať s ním mluvím normálně, ale já s ním mluvím normálně." 

"Nebere ohled na mou únavu v období před a během menstruace, myslí si, že jsem líná a jen se vymlouvám."

Atd., atd.,...výčet by byl jistě ještě velmi obsáhlý.

 

Milé dámy, vtip je ovšem v tom, že naši muži a potažmo i naše okolí reaguje na NÁS. Na naše vnitřní nastavení. Pokud toto nastavení neznáme ani my samotné, nerozumíme tomu, co se s námi během celého měsíce děje, pak nelze očekávat, že tomu bude rozumět naše okolí a tím spíše naši muži. Muži totiž opravdu přemýšlejí jinak, a to zcela bez nadsázky. V rámci semináře spolu tedy projdeme všemi fázemi našeho měsíčního cyklu a na každou se pak zaměříme zvlášť. Poznáme spolu, jaká jsou silná i slabá místa každé fáze a jaké jsou její dary pro nás samotné i pro naše okolí. Čeká nás tedy objevování a sdílení toho, co znamená být ženou. Některá témata, kterých se dotkneme, mohou být radostná, některá méně...takový je ale život sám, ve všech svých podobách a takové jsme i my. Je to cesta k sobě samotné, k pochopení toho, co se ve mně děje a jak to následně ovlivňuje mé vztahy i můj život. Věřím, že právě ta žena, která je v souladu sama se sebou, je tou, jež odedávna inspirovala a okouzlovala muže. Chci-li tedy vedle sebe mít Pravého Muže, je třeba, abych já sama byla Pravou Ženou. Stát se Ženou pro mě osobně znamená poznat sama sebe.

 

Jak to dělám

Protože mám ráda praxi, pak nás v průběhu semináře bude čekat několik praktických ukázek či náhledů a cvičení, které budou tématické ke každé fázi ženského cyklu. Ukážeme si například, jak se cítí a jak na muže působí žena ve chvíli, kdy je sama se sebou v souladu a naopak ve chvíli, kdy není...

Podíváme se také na důsledky velmi časté situace ve vztazích - jak muži reagují na nevyjádřenou (pasivní) ženskou agresivitu, která je často následkem toho, že  nepřijímáme a potlačujeme nahromaděné emoce, tedy že si nedovolujeme vyjádřit samy sebe a být tak se sebou v souladu. Nejde totiž o tom být za každou cenu pozitivní, ale být opravdová, být svá.

 

K čemu to vede

Seminář vede k pochopení, přijetí a k respektování toho, že zkrátka jako ženy nejsme každý den v měsíci stejné a že nemá smysl s tím bojovat. Naopak, můžeme v našem cyklu nacházet dary nejen pro druhé, ale především samy pro sebe. Seminář tedy vede k  přijetí sebe sama jako ženy. Protože pouze žena, která plně přijímá sebe ve svém ženství, může plně přijmout muže v jeho mužství.

Seminář také vede ke změně způsobu komunikace s mužem, dále ke změně očekávání, které má žena vůči sama sobě a také vůči svému muži. Toto vše v konečném důsledku může vést k větší spokojenosti ve vztahu.  

Během dvou večerů, které máme k dispozici, nemůžeme očekávat zázrak, ale můžeme nastartovat proces, vedoucí k dlouhodobé změně.

 

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro ženy, lhostejno, zda jsou šťastně či nešťastně zadané, jsou singl, právě se rozcházejí, případně vyrovnávání s proběhlým rozchodem, nebo naopak právě hledají či budují nový vztah. Nezáleží ani na věku. Jediné, na čem opravdu záleží, je touha po objevování sama sebe, po odpovědích na otázky kdo jsem já a jak mohu projevit sama sebe beze strachu, co na to moje okolí. Kvalita našich vztahů s druhými je totiž přímo úměrná kvalitě našeho vztahu k sobě samému. Podstata semináře je v hledání a nacházení toho, kdo já, jako žena, jsem. Díky tomu se nám pak může lépe dařit nejen ve vztazích, ať už současných či budoucích, ale skrze soulad sama se sebou vzrůstá i naše spokojenost v rámci celého našeho života.

 

 

Termín a místo konání: Aktuální termíny seminářů a přihlášky

Co si vzít se sebou: Pohodlné oblečení, blok a psací potřeby. Oběd je možné si dát v přilehlé restauraci.

Cena: 1500,- Kč/os., (místo je rezervováno až po úhradě platby 1500,- Kč na účet č.: 670100-2216368815/6210)

Do zprávy pro příjemce uveďte celé Vaše jméno.

 

Přihláška: na přihlašovacím formuláři - viz níže, případně na mailu l.burianova@seznam.cz.

 

S úctou

Mgr. Lenka Burianová

psycholog, kouč a lektor

www.cestouduse.cz