Cestou k sobě dojdu k tobě

Srdečně Vás zveme na celodenní prožitkový seminář Mistrovství v nás aneb cestou k sobě dojdu k tobě.

 

Někdy v životě věci nejdou tak, jak bychom si představovali. Někdy váznou a někdy vyloženě dřou.

Osobně všude okolo sebe v posledních letech registruji mnoho článků o osobním rozvoji, o tom, že bychom se měli rozvíjet, usilovat o své štěstí, hledat a naplňovat smysl života, rozvíjet svůj nejvyšší potenciál, atd. No ano, ale co to je ten nejvyšší potenciál? A hlavně - je poměrně obtížné zabývat se vlastním rozvojem ve chvíli, kdy kupříkladu nevíme, jak zaplatíme další splátku hypotéky, jak na konci měsíce vyjdeme do příští výplaty, když pokulhává naše zdraví a na nějaký rozvoj sama sebe nemáme ani myšlenky, ani sílu, když nejsme spokojení ve svých vztazích, když nás neuspokojuje naše práce, atd.

 

Mnoho z našich denních drobných, ale i větších obtíží, má základ v mnohem hlubších rovinách. Těmito rovinami se ovšem mnoho technik a způsobů seberozvoje vůbec nezabývá. Běžně si nespojujeme své obtíže se širším kontextem našeho rodinného systému, případně s těmi, se kterými jsme se my, či dokonce naši předci, v životě setkali a kteří náš život významně ovlivnili.

 

Velmi málo se také zabýváme tím, co si ve svém podvědomí neseme ze svého dětství, jaká emoční zranění jsme utržili během prvních let našeho života, která jsou pro nás ovšem z velké míry určující a bohužel, pokud s nimi vědomě nepracujeme, pak nemáme šanci překročit svůj dětský stín a tedy ani dojít do nějaké skutečné zralosti či dospělosti, která ovšem podmiňuje kvalitní život i vztahy v něm.

 

Daleko hlubší sféra vlivu na náš život se ovšem nachází například na úrovni našich rodových linií. Psychologie zná pojem transgenerační přenos, bohužel s touto oblastí ještě stále pracuje poměrně nedostatečně. Existují hluboce nevědomé přenosy postojů, názorů, vzorců chování, různých tendencí a inklinací k obtížím, ale také traumat, pocitů viny, přebírání zodpovědnosti, aj. mezi příslušníky rodinného systému, případně i dalšími, kteří se do tohoto systému tzv. zapletli...například tím, že se do něj přivdaly, přiženili, něco mu poskytli, či naopak něco odebrali, atd. Běžně sami o sobě uvažujeme jen jako o jednotlivci a pouze v kontextu našeho života. Maximálně jsme schopni uznat vlivy výchovy. Bohužel výchova a prostředí na nás má vliv cca pouze ze 30 - 35%, ostatní vlivy se nacházejí v širším kontextu a velkou část z nich tvoří právě přenosové vlivy v rámci rodinného systému. O těchto vlivech však obvykle nevíme mnoho, přestože na nás mohou mít a často mají fatální dopady.

 

Pravdou je, že každý z nás se snaží porozumět sám sobe, zorientovat se ve svém nitru. Je to přirozená potřeba souladu sama se sebou. Často však cítíme jisté vnitřní pohnutky, impulsy, které tuto naší potřebu vždy nakonec sabotují. Stejně jako v boji i zde platí, že je třeba poznat nepřítele. Tedy tyto vnitřní impulsy, tyto sobotéry v nás. Ty, které odolávají sebeřízení, koučinku, mentoringu, nebo alternativě jako třeba reiky, access bars a jiným metodám pracujícím v tomto směru příliš po povrchu.

 

Je třeba mít na paměti, že Celek je více než suma částí. Jsme nedílnou součástí širšího celku, přinejmenším naší rodiny, a vše, co se v této rodině kdy odehrálo a nebylo skutečně zpracováno a uvedeno na pravou míru, nýbrž pouze potlačeno, skryto či zapomenuto, na nás může mít hluboký vliv, a nejen na nás, ale i na generace našich dětí, vnuků, atd.. Některé směry toto nazývají jako osud či karma. Obvykle se však jedná o přenosy mezi generacemi a o důsledky narušování základních řádů věcí (tedy jistých univerzálních zákonitostí).

 

Dokud budeme sebe posuzovat vyděleně od ostatních, nikdy nebudeme schopni objevit a pochopit příčiny toho, proč se nám v jistých oblastech nedaří, nikdy tak nebudeme moci spočinout v sobě, v klidu a s vědomím, že toto je to mé místo v mém životě, to, které mi náleží. Protože ten, kdo odmítá, popírá, zlehčuje či se staví nad své skutečné kořeny (rodinný systém) a vše, co skrze ně přichází, jak výzvy, tak ale i dary, není schopen s těmito vlivy pracovat tak, aby ho podporovaly, nikoli aby mu komplikovaly život. Takový člověk se pak nutně musí cítit vykořeněn a proto začne obvykle hledat smysl svého života a své místo v něčem, či v někom. Takový přístup ale ve finále zákonitě vede k nezdaru.

 

Ptáte se, zda je seminář vhodný pro Vás? Inu, není zde člověka, který by u sebe neměl na čem pracovat. Především razím heslo, že to, co nám činí problém, není to, o čem mluvíme a víme, ale to, o čem nemluvíme, protože to nevíme či si to nepřipouštíme. Tam bývá zakopán pes, a proto také bývá tak těžké věci sám změnit. :) Protože když nevím, s čím pracuji, pak ani nemohu vědět, zda s tím "něčím" pracuji správně.

 

V průběhu semináře můžeme nahlédnout pod pokličku a do příčin toho, co nám lidem brání v  rozletu, kde jsou rezervy a kde potenciály, které lze využít. Používám k tomu metodu náhledových konstelací - tzn. nahlížíme do nitra situací a do jejich příčin.

 

V rámci semináře uplatňuji poznatky západní psychologie, systemických konstelací, techniky práce s emocemi, meditační praxe a jiné. Seminář je tedy především praktický, je propojením klasiky i alternativních směrů, což z něj činí vyváženou kombinaci přístupů, ve kterých si každý najde to své.

 

 

Termín a místo konání: Aktuální termíny seminářů a přihlášky

Co si vzít se sebou: Pohodlné oblečení, blok a psací potřeby. Oběd je možné si dát v přilehlé restauraci.

Cena: 1500,- Kč/os., (místo je rezervováno až po úhradě platby 1500,- Kč na účet č.: 670100-2216368815/6210)

Do zprávy pro příjemce uveďte celé Vaše jméno.

 

Přihláška: na přihlašovacím formuláři - viz níže, případně na mailu l.burianova@seznam.cz.

 

S úctou

Mgr. Lenka Burianová

psycholog, kouč a lektor

www.cestouduse.cz

 

 

Přihlášení na seminář Mistrovství v nás aneb cestou k sobě dojdu k tobě

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: