Systemické a rodinné konstelace

Co jsou systemické a rodinné konstelace

 

Systemické či rodinné konstelace jsou seberozvojovou, poradenskou metodou. Lze ji využít jak v oblasti osobního rozvoje, tak i terapie, ale například i v podnikovém poradenství. 

 
Pro mě osobně jsou ale mnohem více než jen jen metodou seberozvoje. Hloubku a přínos toho, co během a skrz konstelaci přichází, může plně pochopit jen ten, kdo je tomuto procesu osobně přítomen.
 
Pravdou však je, že je poměrně složité tuto metodu popsat někomu, kdo zatím nemá žádnou zkušenost s konstelacemi, ty je totiž nejlepší zažít.
 
 

Přesto předkládám tři definice, které by Vám tuto metodu mohly více přiblížit.

 

1. Konstelace jsou pohled na celek, a to s ohledem na to, že všichni jsme členy nějakého systému - rodiny, partnerského vztahu, pracovního kolektivu, atd. Konstelace se tedy zabývají tímto systémem, protože vycházejí z předpokladu, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na celek a nikoli na jednotlivé individuální problémy. Tím lze dosáhnout pochopení souvislostí.

 

2. Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality. V praxi to znamená, že na základě pochopení souvislostí, kdy se mi ukáže jiný, alternativní obraz mé vnitřní reality, na který, když ho přijmu jako "také možný", reaguje i mé okolí jinak. Já mám pak na výběr - zůstat ve starém, nebo rozšířit se o nové - tím můžeme změnit i věci, které leží mimo nás.

 

3. Konstelace jsou spojením se životem. Moderní přístup vědy k základům naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Konstelace nám tak dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Možnost dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě.

 
 
Obecně lze říci, že konstelace odhaluje naše nitro. Setkáváme se prostřednictvím nich se sebou samými, jací skutečně jsme, bez příkras. Je nám ukázána skutečná příčina našeho problému, jehož řešení hledáme. A to je podstatné – konstelace jdou přímo ke skutečnosti, bez ohledu na to, co chceme, co si myslíme a jak bychom to chtěli mít.
 
Zjednodušeně řečeno jsou konstelace zážitkovou metodou, jedná se v podstatě o jakýsi dynamický prostorový model určitého systému a všech jeho důležitých prvků. Je to metoda, ve které jde o pocity, prožitky a teprve po prožitku konstelace může dojít k vysvětlení a pochopení toho, co konstelace ukazuje.
 
Pro změnu situace, jež konstelace odráží, je vždy podstatná motivace klienta, od té se odvíjí vše ostatní. Motivace je hnacím motorem celé konstelace. K vašemu tématu, které potřebujete řešit, stručně sdělíte pouze základní fakta. Vše ostatní se ukáže ve vlastní konstelaci. 
 
K tomu, co konstelace přináší, mám hlubokou úctu a respekt, jde o něco, co přesahuje běžnou rovinu lidského chápání, co jde za prostor slov, do podstaty. Výcvik "Rodinné a systemické konstelace" jsem absolvovala v letech 2015/2016 u Mgr. Pavla Veselého, jež je žákem Bhagata J. Zeilhofera. U Mgr. P. Veselého jsem též absolvovala nadstavbu výcviku systemických konstelací "Konstelace traumatu".
 
Seminář je určen pro každého, kdo se chce pravdivě setkat se svým nitrem. Účast je možná od 18 let.
 

Co řeší systemické a rodinné konstelace?

  • Rodinné problémy - s rodiči, sourozenci, neschopnost vymanit se z vlivu a pout rodiny, atd.

  • Vztahové problémy - hádky, nevěry, žárlivost, neschopnost najít si partnera, atd.

  • Problémy na pracovišti a v podnikání, atd.

  • Zdravotní problémy

  • Finanční problémy

 
Jednodenního semináře se účastní maximálně 9 účastníků, každý má prostor pro vlastní konstelaci.
 

Co si vzít se sebou: Pohodlné oblečení, blok a psací potřeby. Oběd je možné si dát v přilehlé restauraci.

Cena: 1500,- Kč/os., (místo je rezervováno až po úhradě platby 1500,- Kč na účet č.: 670100-2216368815/6210)

Do zprávy pro příjemce uveďte celé Vaše jméno.

 

Přihláška: na přihlašovacím formuláři - viz níže, případně na mailu l.burianova@seznam.cz.

 

***V případě zájmu je možné absolvovat též individuální konstelace, které jsou vhodné tehdy, pokud klient nechce své téma z jakéhokoli důvodu prezentovat před dalšími účastník semináře. Jde tedy o velmi diskrétní formu konstelací.

 

S úctou

Mgr. Lenka Burianová

psycholog, kouč a lektor

www.cestouduse.cz